1000 habitacions per a Barcelona
Amb la construcció dels tres hotels de Diagonal Mar, el projecte ofereix a la ciutat mil habitacions per a allotjar als turistes i persones de pas. Els hotels segueixen els criteris de tot el projecte: qualitat, disseny i adaptació a l'entorn. Els serveis, les vistes a la ciutat i al mar i la llum són las claus per atraure els visitants de la Ciutat dels Prodigis.